Pomoc prawna

Bezpłatną pomoc prawną można uzyskać w:

  • Ośrodku Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, ulica Mikołowska 13a, telefon 32/257 14 82, 32/251 15 99
     
  • Ośrodku Interwencji Kryzysowej dla Osób z Problemem Alkoholowym przy  Stowarzyszeniu „Ad Vitam Dignam”, Katowice-Szopienice, ulica Bednorza 22, telefon 32/256 92 78.
     
  • Ośrodku Pomocy Dla Osób Uzależnionych Od Alkoholu i Ich Rodzin, Katowice – Załęże, ulica Macieja 10, telefon 32/351 07 81.

 

Dodatkowe informacje dotyczące bezpłatnej pomocy prawnej w Katowicach można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice: "Bezpłatna pomoc prawna" (serwis zewnętrzny)

Informację wytworzył: 
Justyna Pająk
Data wytworzenia informacji: 
22.02.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Liliana Krzywicka