Praca socjalna

Praca socjalna skierowana jest na rozeznanie problemów dotyczących osób z zaburzeniami psychicznymi, motywowanie do poddania się badaniom diagnostycznym w Poradni Zdrowia Psychicznego, a w razie potrzeby leczeniu, wspieranie osoby i rodziny oraz pomoc we wzmacnianiu lub odzyskaniu ich zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie i tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi. Prowadzona jest przez pracowników socjalnych Terenowych Punktów Pomocy Społecznej we współpracy z konsultantami ds. zaburzeń psychicznych Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego w sprawach dot. Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

Ponadto w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego w sprawach dot. Osób z Zaburzeniami Psychicznymi prowadzone są warsztaty terapii zajęciowej 
pn.: " Twórcy sztuki " będące jednocześnie grupą wsparcia, w której uczestniczą osoby zaburzone psychicznie nieprzystosowane w pełni do samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz szerszej grupie społecznej. Grupa ma charakter otwary. Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 17.00. Celem prowadzonych warsztatów jest pobudzanie aktywności twórczej, rozwój kreatywności, zwiększenie umiejętności współpracy i działania w grupie, wzrost kompetencji społecznych niezbędnych do poprawy jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi.

Jak uzyskać pomoc ?

Osoby zainteresowane taką formą pomocy mogą zgłaszać się do Terenowych Punktów Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach:

  • poniedziałek 14:00  – 17:00
  • wtorek - piątek: 8:00 - 10:00 (oprócz środy)

 

 

Informację wytworzył: 
Katarzyna Czernecka
Data wytworzenia informacji: 
4.01.2024
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Barbara Nawrot