Termin i sposób załatwiania sprawy

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane :

  • od 1 lipca – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną,
  • od 1 sierpnia – w przypadku wniosków składanych drogą tradycyjną (listownie lub osobiście).

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminach:

  • złożone do dnia 31 sierpnia, wnioski rozpatrywane do dnia 30 listopada,
  • złożone od 1 września do 31 października, wnioski rozpatrywane  do 31 grudnia,
  • złożone od 1 listopada do 31 grudnia, wnioski rozpatrywane do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Postępowanie w sprawie przyznawania świadczeń rodzinnych kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach (składa się je w Kancelarii Ośrodka przy ulicy Wita Stwosza 7 w pokoju numer 222 na drugim piętrze budynku)
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Opłaty
Brak

Informację wytworzył: 
Joanna Piotrowska
Data wytworzenia informacji: 
8.01.2010
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Sylwia Bochenek