Koordynacja świadczeń na terenie Unii Europejskiej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, że zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze mi.in. świadczeń rodzinnych są realizowane przez Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Do zadań tych należy pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Adres:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wydział Polityki Społecznej
ul. Powstańców 41a
40-024 Katowice

Adresy e-mail do kontaktu:

koordynacjaswiadczeneu@katowice.uw.gov.pl
koordynacjaeu@katowice.uw.gov.pl

 

Szczegółowe informacje oraz godziny przyjęć klientów dostępne są na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (serwis zewnętrzny)

Informację wytworzył: 
Joanna Piotrowska
Data wytworzenia informacji: 
20.02.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Sylwia Bochenek