Rodziny zastępcze

Rodziny zastępcze zapewniają opiekę i wychowanie dziecka pozbawionego całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są rodziny zastępcze:

 • spokrewnione
 • niezawodowe
 • zawodowe w tym, zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, zawodowe specjalistyczne

W rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, rodzina zastępcza jest objęta wsparciem i pomocą koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Świadczenia dla rodzin zastępczych:

 • spokrewnionych – 694 zł miesięcznie
 • niezawodowych, zawodowych – 1052 zł miesięcznie
 • dodatek z tytułu niepełnosprawności – 211 zł miesięcznie
 • dodatek wychowawczy – 500 zł miesięcznie
 • świadczenie dobry start – 300 zł

Dodatkowo rodzina zastępcza może zawnioskować o:

 • jednorazową pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej
 • dofinansowanie do wypoczynku

Osoby, które posiadają postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej i są zainteresowane uzyskaniem świadczenia na rzecz dzieci w rodzinie zastępczej, powinny zgłosić się osobiście u koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w odpowiednim Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej (TPPS) lub Zespole ds. Rodzinnej Pieczy zastępczej (ZPZ):

 • Koordynator w TPPS 6 ul. Czecha 2 obejmuje rejon TPPS 2, TPPS 6, TPPS 10
 • Koordynator w TPPS 7 ul. Świdnicka 35a obejmuje rejon TPPS 7, TPPS 8
 • Koordynator w TPPS 9 ul. Krakowska 138 obejmuje rejon TPPS 9, TPPS 10
 • Koordynator w ZPZ ul. Wojewódzka 23 obejmuje rejon TPPS 1, TPPS 2, TPPS 3, TPPS 4, TPPS 5, TPPS 6
 • Koordynator w MOPS ul. Jagiellońska 17 pok.6 obejmuje rejon TPPS 3, TPPS 5, TPPS 10

 

Zawodowe rodziny zastępcze otrzymują wynagrodzenie na podstawie zawartych umów. Ponadto zawodowe rodziny zastępcze mogą otrzymywać środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego oraz środki na pokrycie kosztów niezbędnego remontu. Zawodowym rodzinom zastępczym przysługuje 30 dni kalendarzowych odpoczynku. W tym czasie dzieciom zapewnia się pieczę w rodzinie pomocowej.

Gdzie uzyskać pomoc?

Szczegółowych informacji w sprawie rodzin zastępczych

 1. spokrewnionych i niezawodowych, udzielają koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej ul. Wojewódzka 23, tel. 32 251 71 31, 32 203 17 50, 32 251 71 89.
 2. zawodowych, udziela koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Działu ds. Rodzin z Dziećmi  ul. Jagiellońska 17 tel. 32 251 00 87, wew. 119
Informację wytworzył: 
Karina Bogacka
Data wytworzenia informacji: 
16.10.2013
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Anna Michalska