Schronienie tymczasowe w noclegowniach i ogrzewalniach

Schronienie tymczasowe w noclegowniach i ogrzewalniach 

Noclegownia zapewnia schronienie osobom bezdomnym, świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

Tymczasowe schronienie może być udzielone również w formie ogrzewalni, która umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych co najmniej  w miejsca siedzące.

 

Adresy:

Noclegownia prowadzona przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, ul. Obrońców Westerplatte 134a,  tel. 32 3088070
Noclegownia prowadzona przez Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne, ul. Obrońców Westerplatte 134b, tel. 789 560 716

Noclegownia prowadzona przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, ul. Bracka 18, tel. 730 331 112

Jak ubiegać się o pomoc?

Należy zgłosić się do pracownika socjalnego Działu ds. Osób Bezdomnych przy ul. Macieja 10 lub bezpośrednio do jednej z wymienionych placówek.

Informację wytworzył: 
Piotr Brzęk
Data wytworzenia informacji: 
10.06.2013
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Piotr Brzęk