prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn

Data zamieszczenia: 
piątek, 20 Listopad 2020

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania:

„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania – prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn”