prowadzenie dziennych domów pomocy społecznej i klubów społecznościowych

Data zamieszczenia: 
piątek, 20 Listopad 2020

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania:

„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez Dziennych Domów Pomocy Społecznej oraz popołudniowych klubów społecznościowych dla osób w wieku senioralnym”.