Medal Złoty za Długoletnią Służbę - Pani Maria Sosna

Z okazji obchodzonego 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk złożył podziękowania i wyrazy uznania wszystkim pracownikom socjalnym oraz służb społecznych za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu szlachetnej służby na rzecz drugiego człowieka.

W dniu 10 grudnia 2013r. Wojewoda Zygmunt Łukaszczyk odznaczył najlepszych pracowników socjalnych województwa śląskiego nadanymi przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami za długoletnią służbę.

Medale te zostały nadane za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.
W trakcie uroczystości odznaczenie otrzymała Pani Maria Sosna – Medal Złoty za Długoletnią Służbę.

 

złoty medal - maria sosna

 

Pani Maria Sosna - posiada ogólny staż pracy 36 lat, od 07.07.1997 r jest zatrudniona w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach na stanowisku starszego pracownika socjalnego. Ukończyła Policealną Szkołę Pracowników Służb Społecznych w Katowicach. W okresie zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dała się poznać jako sumienny i rzetelny pracownik, zainteresowany poprawą bytu osób starszych i niepełnosprawnych. Czynnie zaangażowała się w realizację i propagowanie idei wolontariatu na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych na terenie Katowic. Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, uruchamiając istniejące w nim zasoby. Pani Sosna czynnie uczestniczy w życiu społeczności pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej Caritas „Symeonówka”, służąc wsparciem w rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Aktywnie współpracuje z Agencjami Opiekuńczymi, lekarzami rodzinnymi, dzielnicowymi, co pozwala na stworzenie kompleksowej, profesjonalnej sieci wsparcia dla osób starszych. Propaguje i realizuje z zaangażowaniem założenia Miejskiego Programu Pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych „ siedemdziesiąt plus”. Pozostaje od wielu lat w stałym kontakcie z przedstawicielami Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Nawiązana współpraca pozawala na natychmiastowe reagowanie w sytuacjach kiedy osoby starsze wymagają pomocy. Pani Sosna od 2000 roku jest członkiem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Współpracuje także z instytucjami w zakresie szkolenia osób aplikujących do zawodu opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych. Długoletni staż pracy, posiadana wiedza, doświadczenie jak również wrażliwość i otwartość na potrzeby ludzi, pozwala w sposób rzetelny i odpowiedzialny wywiązywać się z powierzonych obowiązków. Dzięki swojemu zaangażowaniu i prezentowanej postawie w niesieniu wsparcia najbardziej potrzebującym kreuje nowoczesny wizerunek pracownika socjalnego w środowisku lokalnym, przyczyniając się do wzrostu prestiżu zawodu w odbiorze społecznym.

 

 

Informację wytworzył: 
Piotr Tomko
Data wytworzenia informacji: 
7.03.2014
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Urszula Kurkiewicz