Karta parkingowa dla placówki

Kartę parkingową wydaje się placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Kartę parkingową placówce wydaje się na okres 3 lat.

Wniosek o wydanie karty parkingowej dla placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania. Wniosek składa się do przewodniczącego zespołu powiatowego właściwego ze względu na siedzibę placówki.

Informację wytworzył: 
Olga Gulec
Data wytworzenia informacji: 
21.07.2021
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Marta Bugaj