Poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne

Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla mieszkańców Katowic (bez względu na ich sytuację dochodową), rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi realizowane jest przez psychologów i pedagogów Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii. Obejmuje ono diagnozowanie problemów osób/rodzin, ich zasobów i barier oraz udzielanie specjalistycznego wsparcia, pomocy psychologicznej i pedagogicznej. W ramach udzielanej pomocy prowadzona jest także psychoedukacja. Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne ma na celu wzmocnienie poczucia odpowiedzialności osób, w szczególności rodziców za własną sytuację życiową, adekwatne spostrzeganie swoich problemów, a także zmianę stylu wychowania dzieci i zwrócenie uwagi na ich indywidualne potrzeby, dostarczanie wiedzy na temat prawidłowego wypełniania obowiązków rodziców. 

Wsparcie psychologiczne obejmuje:

 • wsparcie dla osób nieśmiałych, samotnych, przeżywających niepokój, cierpienie, kryzysy, trudności,
 • wsparcie dla osób w realizowaniu ich życiowych celów,
 • pomoc w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, konfliktami,
 • pomoc w rozwijaniu kompetencji rodzicielskich i budowaniu dobrych relacji w rodzinie,
 • kształtowanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych i społecznych.

Wsparcie pedagogiczne realizowane jest w formie spotkań indywidualnych o charakterze wspierającym i edukacyjnym.

Zakres tematyczny spotkań obejmuje następujące zagadnienia:

 • rozwój kompetencji wychowawczych rodziców,
 • edukacja w zakresie właściwego zaspokajania potrzeb rozwojowych i emocjonalnych członków rodziny, a w szczególności dzieci,
 • zmiana spostrzegania możliwości rozwojowych dzieci,
 • edukacja w zakresie właściwego komunikowania się pomiędzy członkami rodziny oraz nabycie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,
 • edukacja w zakresie właściwego wyrażania i rozpoznawania uczuć,
 • nauka konstruktywnego radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi i rozwojowymi dzieci i młodzieży.

W zespole pracują m.in.:

mgr Małgorzata Poręba - psycholog, tel. kom. 725 150 086

mgr Marta Mirowska - psycholog, tel. kom. 513 426 674

 

Jak uzyskać pomoc?

W celu umówienia konsultacji, proszę kontaktować się telefonicznie lub osobiście z pracownikami Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii, gdzie odbywają się spotkania.
ul. Morcinka 19a, Katowice
tel. 32 250 50 16, tel. kom. 572 333 750
e-mail: cps@mops.katowice.pl

Informację wytworzył: 
Małgorzata Poręba
Data wytworzenia informacji: 
17.03.2021
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Andrzej Górak