Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ)

Na lata 2014-2020 został uruchomiony Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczącymi działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  nowa edycja programu – Podprogram 2020 ma się rozpocząć w listopadzie 2020 roku.                                                                    

W ramach programu udzielana jest pomoc osobom/ rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.

 

Jak uzyskać skierowanie?

Aby uzyskać skierowanie należy zgłosić się lub zadzwonić do Terenowego Punktu Pomocy Społecznej

TPPS nr 1 ul. Andrzeja 10, tel. 251 60 99

TPPS nr 2 ul. Warszawska 42, tel. 253 77 30

TPPS nr 3 ul. Oblatów 24 , tel. 258 07 09

TPPS nr 4 ul. Gliwicka 96, tel. 353 02 78

TPPS nr 5 ul. Dębowa 16,  tel. 254 70 61

TPPS nr 6 ul. Czecha 2, tel. 209 00 23

TPPS nr 7 ul. Świdnicka 35a, tel. 252 56 35

TPPS nr 8 ul. Łętowskiego 6a, tel. 206 15 68

TPPS nr 9 ul. Krakowska 138, tel. 255 35 67

TPPS nr 10 ul. Krakowska 138,  tel. 256 80 39

 

Pracownicy socjalni przyjmują;

poniedziałek 14:00 - 17:00

wtorek - piątek: 8:00 - 10:00 (oprócz środy)

 

Kto może otrzymać pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020:

Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego które wynosi:

 • dla osoby samotnie gospodarującej 701 zł ( 220 % wynosi  1 542,20 zł)
 • dla osoby w rodzinie 528 zł  ( 220% wynosi  1 161,60 zł)

 

Obecnie realizatorami dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących w Katowicach są:

 • Polski Komitet Pomocy Społecznej (punkt wydawania żywności ul. 1 Maja 24)
 • Caritas Archidiecezji Katowickiej, który podpisał umowy na realizację Podprogramu 2020 z:
  1. Górnośląskim Towarzystwem Charytatywnym (punkt wydawania żywności ul. Jagiellońska 19)
  2. Parafia Wniebowzięcia NMP, ul. Graniczna 26
  3. Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła, ul. Mikołowska 32
  4. Parafia św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP, ul. Panewnicka 76
  5. Parafia Matki Boskiej Różańcowej, ul. Zadole 32

Terminy wydawania żywności przez Polski Komitet Pomocy Społecznej (DOC.71 KB)

Terminy wydawania żywności przez Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne (DOC.25,5 KB)

POPŻ-film informacyjny „(serwis zewnętrzny)”

Informację wytworzył: 
Katarzyna Czernecka
Data wytworzenia informacji: 
22.02.2021
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Dutka