Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ)

Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczącymi działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  nowa edycja programu – Podprogram 2021 ma się rozpocząć w grudniu 2021 roku.

W ramach programu udzielana jest pomoc osobom/ rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.

Jak uzyskać skierowanie?

Aby uzyskać skierowanie należy zgłosić się lub zadzwonić do Terenowego Punktu Pomocy Społecznej.

TPPS nr 1 ul. Andrzeja 10, tel.: 251 60 99

TPPS nr 2 ul. Warszawska 42, tel.: 253 77 30

TPPS nr 3 ul. Oblatów 24 , tel.: 258 07 09

TPPS nr 4 ul. Gliwicka 96, tel.: 353 02 78

TPPS nr 5 ul. Dębowa 16,  tel.: 254 70 61

TPPS nr 6 ul. Czecha 2, tel.: 209 00 23

TPPS nr 7 ul. Świdnicka 35a, tel.: 252 56 35

TPPS nr 8 ul. Łętowskiego 6a, tel.: 206 15 68

TPPS nr 9 ul. Krakowska 138, tel.: 255 35 67

TPPS nr 10 ul. Krakowska 138,  tel.: 256 80 39

 

Pracownicy socjalni przyjmują;

poniedziałek 14:00 - 17:00

wtorek - piątek: 8:00 - 10:00 (oprócz środy)

 

Kto może otrzymać pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020:

Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego, które wynosi:

  • dla osoby samotnie gospodarującej 776 zł ( 220 % wynosi  1 707,20 zł)
  • dla osoby w rodzinie 600 zł  ( 220% wynosi 1 320,00 zł)

Obecnie realizatorami dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących w Katowicach są:

  • Polski Komitet Pomocy Społecznej (punkt wydawania żywności ul. 1 Maja 24)
  • Caritas Archidiecezji Katowickiej, który podpisał umowy na realizację Podprogramu 2021 z:
  1. Górnośląskim Towarzystwem Charytatywnym (punkt wydawania żywności ul. Jagiellońska 19)
  2. Parafia Wniebowzięcia NMP, ul. Graniczna 26
  3. Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła, ul. Mikołowska 32
  4. Parafia św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP, ul. Panewnicka 76
  5. Parafia Matki Boskiej Różańcowej, ul. Zadole 3

Terminy wydawania żywności przez Polski Komietet Pomocy Społecznej (DOC. 71 KB)

Terminy wydawania żywności przez Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne (DOC. 26KB)

POPŻ-film informacyjny „(serwis zewnętrzny)”

Informację wytworzył: 
Barbara Rogóź
Data wytworzenia informacji: 
8.03.2022
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Dutka