Zmiana uchwały w sprawie Miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych przyjęta uchwałą NR LV/1135/10 Rady Miasta Katowice z dnia 22 marca 2010 r.

Informację wytworzył: 
Bożena Michałek
Data wytworzenia informacji: 
20.04.2010
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Andrzej Górak