Warsztaty Terapii Zajęciowej

Jak zostać uczestnikiem WTZ?

Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o uczestnictwo w warsztacie terapii zajęciowej na podstawie orzeczenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w którym zawarte jest stosowne wskazanie.

W Katowicach Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności mieści się przy ulicy Gliwickiej 102.

Warsztaty terapii zajęciowej działające na terenie Katowic:

Aby zostać uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej należy zgłosić się do danego warsztatu. Informacji w zakresie dostępności miejsc i procedury naboru może udzielić Dział ds. Osób Niepełnosprawnych ul.Wita Stwosza 7 w pokoju 124 pod numerem telefonu 32 606-18-33

Informację wytworzył: 
Justyna Szymańska
Data wytworzenia informacji: 
17.02.2020
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Marcin Milcarz