Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Turnusy rehabilitacyjne

Turnus rehabilitacyjny jest formą rehabilitacji społecznej, połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych. Turnus rehabilitacyjny trwa 14 dni. O dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi odpowiednio:

  • dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osoby do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat, uczącej się: 30% przeciętnego wynagrodzenia,
  • dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności: 27% przeciętnego wynagrodzenia,
  • dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności: 25 % przeciętnego wynagrodzenia,
  • dla opiekuna osoby niepełnosprawnej: 20% przeciętnego wynagrodzenia,
  • dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej: 20% przeciętnego wynagrodzenia

O dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego osoba niepełnosprawna może ubiegać się każdego roku.

 Jak ubiegać się o świadczenie?

 Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wita Stwosza 7 pok. 124

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności oraz wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny zgodnie z obowiązującym wzorem znajdującym się poniżej.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania należy wybrać termin oraz miejsce turnusu i w terminie do 30 dni powiadomić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o wyborze. Przyznane dofinansowanie przekazywane jest na konto organizatora turnusu na podstawie jego oświadczenia.

druk wniosku oraz wniosku lekarskiego (PDF; 591 KB)

druk wniosku oraz wniosku lekarskiego (DOC; 84 KB)

Istnieje również możliwość składania wniosków ( dla osób posiadających podpis elektroniczny lub profil zaufany) drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej SOW: Platforma internetowa Systemu Obsługi Wsparcia (serwis zewnętrzny)

 

Informację wytworzył: 
Angelika Bończewska
Data wytworzenia informacji: 
5.03.2020
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Marcin Milcarz