Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

Usługa tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

 Wnioskodawcami mogą być osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Jak ubiegać się o świadczenie?

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wita Stwosza 7 pok. 124

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarza specjalisty zgodnie z wymaganym załącznikiem oraz kopię orzeczenia o niepełnosprawności.

Każdy wniosek jest rozpatrywany w sposób indywidualny. Dofinansowanie osoba niepełnosprawna może otrzymać, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku zawiera się umowę określającą kwotę dofinansowania (ilość godzin), termin i miejsca realizacji usługi.

Tłumacza wskazuje osoba niepełnosprawna.

Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

Wypłata dofinansowania następuje na podstawie oryginału faktury/rachunku wystawionej przez tłumacza języka migowego, zgodnie z zawartą wcześniej umową.

Ponadto osoba niepełnosprawna może skorzystać z pomocy usługi zainstalowanego mobilnego urządzenia świadczącego usługę tłumacza języka migowego on-line  w systemie TOKTUTOK, umieszczonego w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta Katowice przy ulicy Młyńskiej 4 na stanowisku nr 11.

Druk wniosku wraz z zaświadczeniem lekarskim (PDF, 402 KB)

Druk wniosku wraz z zaświadczeniem lekarskim (DOC, 131 KB)

 

 

Informację wytworzył: 
Angelika Bończewska
Data wytworzenia informacji: 
5.03.2020
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Marcin Milcarz