„Bezpieczna Przystań”

Gratulacje i podziękowania dla Dyrektora MOPS

W dniu 7 października 2016  r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach - Pani Anna Trepka, otrzymała z rąk Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach - Pana insp. Pawła Szeląga, gratulacje i podziękowania za pomoc włożoną w realizację programu "Bezpieczna Przystań".

pismo Pana insp. Pawła Szeląga z gratulacjami i podziękowaniami dla Dyrektora MOPS

Treść pisma:

Szanowna Pani Dyrektor,

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że program profilaktyczny "Bezpieczna Przystań" został wybrany przez komisję konkursową MSWiA, jako najlepszy projekt w kraju w obszarze zapobiegania przestępstwom przeciwko osobom starszym. Program ten będzie reprezentował Polskę w konkursie "Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości " (ECPA), organizowanym przez Europejską Sieć Zapobiegania Przestępczości.

Przy tej okazji, pragnę serdecznie pogratulować i zarazem podziękować Pani Dyrektor za pomoc włożoną w realizację programu "Bezpieczna Przystań". To nasz wspólny sukces. Dzięki Państwa zaangażowaniu możemy poszczycić się tak wysoko ocenianym projektem.

Jestem w pełni świadomy, że obszar bezpieczeństwa seniorów stawia przed nami jeszcze wiele wyzwań i celów do realizacji. Licząc na dalsze wsparcie w obszarze poprawy bezpieczeństwa i zaangażowania w działania profilaktyczne, pragnę życzyć Pani wiele satysfakcji i radości czerpanej zarówno na niwie zawodowej jak i prywatnej.

Z poważaniem -  Komendant Miejski Polocji w Katowicach - insp. Paweł Szeląg.

Projekt „Bezpieczna przystań” – polskim kandydatem do nagrody ECPA

W dniu 4 października 2016  r. w siedzibie MSWiA odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, której zadaniem było wybranie jednego krajowego projektu do konkursu „Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości”, organizowanego przez Europejską Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN).  Spośród 12 zgłoszonych projektów największą liczbę punktów otrzymał projekt: „Bezpieczna przystań” Komendy Miejskiej Policji w Katowicach oraz Urzędu Miasta Katowice.

Więcej informacji na ten temat można przeczytać na stronie MSWiA, w artykule  Projekt „Bezpieczna przystań” – polskim kandydatem do nagrody ECPA (link zewnętrzny)

Informację wytworzył: 
Piotr Tomko
Data wytworzenia informacji: 
18.10.2016
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Renata Gajdka