Termin i sposób załatwiania sprawy

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane:

  • od 1 lipca – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną,
  • od 1 sierpnia – w przypadku wniosków składanych drogą tradycyjną (listownie lub osobiście).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminach:

  • złożone do dnia 31 sierpnia, wnioski rozpatrywane do dnia 31 października,
  • złożone od 1 do 30 września, wnioski rozpatrywane  do 30 listopada,
  • złożone od 1 do 31 października, wnioski rozpatrywane  do 31 grudnia,
  • złożone od 1 do 30 listopada, wnioski rozpatrywane do 31 stycznia następnego roku,
  • złożone od 1 grudnia danego roku do 31 stycznia następnego roku, wnioski rozpatrywane do 28 lutego następnego roku.

 

Postępowanie w sprawie przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach (składa się je w Kancelarii Ośrodka, parter pokój 1).
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.


Opłaty
Brak

Informację wytworzył: 
Sylwia Bochenek
Data wytworzenia informacji: 
13.06.2013
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Sylwia Bochenek