Rozstrzygnięcie otwartego konkursu:Pomoc społeczna,w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia,posiłku i niezbędnego ubrania–prowadzenie schroniska dla bezdomnych(...)

Data zamieszczenia: 
czwartek, 31 Sierpień 2017

Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie podziału środków finansowych na  realizację zadania: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania – prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Katowicach".