Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania: Udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania – prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Katowicach

Data zamieszczenia: 
czwartek, 12 Lipiec 2018

Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie podziału środków finansowych na  realizację zadania: „Udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania – prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Katowicach, w ramach zadania  pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom    w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób".