Odznaczenie państwowe za długoletnią służbę dla Pana Macieja Sosnowskiego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 21 listopada 2012 r. w Warszawie wręczono nagrody i wyróżnienia za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej. Wśród osób wyróżnionych znalazł się  pracownik MOPS Pan Maciej Sosnowski, który otrzymał brązowy medal za długoletnią służbę. Życzenia i gratulacje w imieniu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego złożyła wręczająca odznaczenia Podsekretarz Stanu Irena Wóycicka. – „Pomagacie bardzo często z sukcesem, ale nie jest on zawsze doceniany – powiedziała Minister Wóycicka. – Wasza praca jest trudna i złożona: wymaga wiedzy i wrażliwości, profesjonalizmu i zaangażowania, spojrzenia ogólnego i równocześnie dostrzegania pojedynczego człowieka – połączenie tak różnych perspektyw nie może być łatwe. Minister Wóycicka stwierdziła też, że pracownicy socjalni stanowią bardzo istotny element polityki społecznej i rodzinnej państwa.” (Informacja i zdjęcia ze strony internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej)

Pan Maciej  Sosnowski jest pracownikiem socjalnym z 15 letnim stażem, pedagogiem, specjalista. pracy socjalnej, trenerem pracy, metodykiem i szkoleniowcem; specjalizuje się  w obszarze pracy socjalnej z osobami wykluczonymi  na rynku pracy, motywacji i komunikacji w procesie pomagania. Uczestniczy w tworzeniu nowych form pracy socjalnej. Przewodniczył w pracach zespołu zajmującego się  standaryzacją pracy socjalnej na rzecz osób pozostających bez pracy i uczestniczy w pracach nad standaryzacją superwizji pracy socjalnej. Jest autorem publikacji z obszaru aktywizacji zawodowej osób wykluczonych; prowadzi poradnictwo indywidualne dla klientów pomocy społecznej; realizuje i koordynuje programy aktywizacji zawodowej i integracji społecznej oraz programy zatrudnienia wspieranego. Jako pracownik wykazuje się wysokim profesjonalizmem w prowadzeniu zajęć szkoleniowych i konsultacji indywidualnych oraz wyjątkową  wrażliwością  w kontakcie z pracownikami i osobami oczekującymi wsparcia.

 

 

Informację wytworzył: 
Beata Flak
Data wytworzenia informacji: 
18.12.2012
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Andrzej Górak