Audyt wewnętrzny

Plan audytu oraz sprawozdanie z wykonania planu audytu stanowią udostępnianą na wniosek informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001  o dostępie do informacji publicznej.

Podstawa prawna : art. 284 ust 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. nr 157 poz.1240 )

Informację wytworzył: 
Data wytworzenia informacji: 
11.01.2010
Osoba odpowiedzialna za treść: