Roztrzygnięcie otwartego konkursu ofer w sprawie podziału środków finansowych na realizację zadania: „prowadzenie ośrodka wsparc

Data zamieszczenia: 
wtorek, 9 Kwiecień 2019

Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie podziału środków finansowych na  realizację zadania: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia – działania na rzecz osób z problemami pamięci oraz problemem otępiennym".