informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania prowadzenie Dziennych Domów Pomocy Społecznej oraz popołudniowych klubów społecznościowych dla osób w wieku senioralnym

Data zamieszczenia: 
środa, 30 Grudzień 2020

Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie podziału środków finansowych na  realizację zadania: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie Dziennych Domów Pomocy Społecznej oraz popołudniowych klubów społecznościowych dla osób w wieku senioralnym".