informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania – prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn

Data zamieszczenia: 
czwartek, 31 Grudzień 2020

Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie podziału środków finansowych na  realizację zadania:” Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania – prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn”.