Państwowy Rejestr Danych Kontaktowych

Przekaż swoje dane do Rejestru Danych Kontaktowych

W grudniu 2019 r. Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (RSRP), uruchomiło Rejestr Danych Kontaktowych, który jest kolejnym z rejestrów wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych (SRP).

Rejestr Danych Kontaktowych (serwis zewnętrzny)

Rejestr ma na celu ułatwienie kontaktu urzędników z obywatelami. 

Dzięki Rejhestrowi urzędy mogą z wyprzedzeniem informować obywateli m.in. o:

  • dokumentach gotowych do odbioru (np. dowodzie osobistym lub dowodzie rejestracyjnym),
  • rozpatrzeniu złożonych przez obywatela wniosków,
  • zbliżającym się terminie utraty ważności dowodu osobistego,
  • potrzebie uzupełnienia dokumentów.

Dołączyć do Rejestru Danych Kontaktowych można na dwa sposoby:

  1. w urzędzie poprzez formularz do pobrania na stronie
  2. przez Internet na stronie rządowej należy wybrać usługę Skorzystaj z Rejestru Danych Kontaktowych.

Formularz oraz sposób załatwienia sprawy przez internet (serwis zewnętrzny)

Przekazanie danych do rejestru jest dobrowolne i bezpłatne. Ponadto, w każdej chwili można je zmienić lub usunąć.

 

Informację wytworzył: 
Sylwia Bochenek
Data wytworzenia informacji: 
19.04.2021
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Mariusz Nowak