Popołudniowe kluby społecznościowe

Popołudniowe kluby społecznościowe

W godzinach 13:00-16:00 w lokalach, w których mieszczą się Dzienne Domy Pomocy Społecznej, funkcjonują popołudniowe kluby społecznościowe przeznaczone dla osób w wieku senioralnym – mieszkańców danej dzielnicy Katowic, dzielnic ościennych oraz uczestników DDPS. Korzystanie z usług popołudniowego klubu społecznościowego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Kluby dysponują taką samą liczbą miejsc, jak Dzienne Domy Pomocy Społecznej w odpowiedniej lokalizacji.

 

Wykaz lokalizacji, w których działają popołudniowe kluby społecznościowe wraz z liczbą miejsc:

 • ul. Czecha 2, tel. 32 259 86 69 - 48 miejsc
 • ul. Głogowska 23, tel. 32 202 87 27 - 50 miejsc,
 • ul. Tysiąclecia 45, tel. 32 254 06 93 - 35 miejsc,
 • ul. Wiślana 9, tel. 32 203 80 03 - 43 miejsca,
 • ul. Świdnicka 35a, tel. 32 202 13 15 - 42 miejsca,
 • ul. Oblatów 24, tel. 32 203 78 32 - 86 miejsc,
 • ul. Gliwicka 74a, tel. 32 250 15 34 - 38 miejsc,
 • ul. Dębowa 23,  tel. 32 355 51 60 wew. 4 – 25 miejsc,
 • ul. Brata Alberta 4, tel. 32 352 51 60 wew. 4 – 30 miejsc.

 

Popołudniowe kluby społecznościowe świadczą usługi takie, jak:

 • bytowe poprzez zapewnienie miejsca do spędzania czasu od poniedziałku do piątku w dni powszednie przez 3 godziny dziennie dla pensjonariuszy DDPS oraz innych osób w wieku senioralnym – społeczności lokalnej danej dzielnicy Katowic lub dzielnic ościennych,  oraz  zapewnienie poczęstunku w postaci co najmniej herbaty, kawy i ciastka lub owoców i soków owocowych dla każdego uczestnika klubu,
 • organizacja zajęć dla seniorów o charakterze kulturalnym, towarzyskim, rekreacyjnym, spotkań ze specjalistami w celu edukacji seniorów,
 • prowadzenie grup hobbystycznych dających możliwość rozwijania pasji i umiejętności,
 • prowadzenie usług w zakresie aktywizacji społecznej, w tym zachęcanie do podejmowania wolontariatu między pokoleniowego,
 • organizacji zajęć w zakresie aktywności ruchowej dla osób posiadających zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tego typu zajęciach,
 • informowanie o działaniach i atrakcjach dla seniorów oraz o usługach skierowanych do seniorów  organizowanych przez organizacje pozarządowe, instytucje, firmy organizowanych w dzielnicy, w której działa klub oraz na terenie całego miasta Katowice,
 • zapewnienie możliwości uczestnictwa w spotkaniach i wyjazdach integracyjnych i/lub edukacyjnych organizowanych w ramach zajęć klubu.

 

Harmonogramy zajęć w popołudniowych klubach społecznościowych na miesiąc grudzień 2021 r.:

 

 

Informację wytworzył: 
Barbara Rogóż
Data wytworzenia informacji: 
25.11.2021
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Dutka