Popołudniowe kluby społecznościowe

Popołudniowe kluby społecznościowe

W godzinach 13:00-16:00 w lokalach, w których mieszczą się Dzienne Domy Pomocy Społecznej, funkcjonują popołudniowe kluby społecznościowe przeznaczone dla osób w wieku senioralnym – mieszkańców danej dzielnicy Katowic, dzielnic ościennych oraz uczestników DDPS. Korzystanie z usług popołudniowego klubu społecznościowego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Kluby dysponują taką samą liczbą miejsc, jak Dzienne Domy Pomocy Społecznej w odpowiedniej lokalizacji.

 

Wykaz lokalizacji, w których działają popołudniowe kluby społecznościowe wraz z liczbą miejsc:

 • ul. Czecha 2, tel. 32 259 86 69 - 48 miejsc
 • ul. Tysiąclecia 45, tel. 32 254 06 93 - 30 miejsc,
 • ul. Wiślana 9, tel. 32 203 80 03 - 43 miejsca,
 • ul. Świdnicka 35a, tel. 32 202 13 15 - 42 miejsca,
 • ul. Oblatów 24, tel. 32 203 78 32 - 75 miejsc,
 • ul. Gliwicka 74a, tel. 32 250 15 34 - 34 miejsca,
 • ul. Dębowa 23,  tel. 32 355 51 60 wew. 4 – 25 miejsc,

 

W ramach świadczonych usług Popołudniowy Klub Społecznościowy zapewnia w szczególności:

 • miejsce do spędzania czasu od poniedziałku do piątku w dni powszednie przez 3 godziny dziennie, w godz. 13.00-16.00,
 • poczęstunek dla każdego uczestnika klubu społecznościowego,
 • organizację zajęć dla seniorów o charakterze hobbystycznym, towarzyskim, rekreacyjnym, (w tym m.in. wycieczki i wyjścia do różnego rodzaju instytucji kultury),
 • aktywizację społeczną, w tym spotkania integracyjne z innymi społecznościami,
 • organizację zajęć w zakresie aktywności ruchowej (np. zajęcia gimnastyczne, ćwiczenia oddechowe, relaksacja, spacery). 

 

Informację wytworzył: 
Barbara Rogóż
Data wytworzenia informacji: 
3.01.2024
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Dutka