Pomoc obywatelom Ukrainy z Niepełnosprawnością

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach realizuje program „Pomoc obywatelom Ukrainy z Niepełnosprawnością” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Z pomocy mogą skorzystać obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością jeżeli łącznie spełniają warunki:

- ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- posiadają, w przypadku osób pełnoletnich, dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności,

a odnośnie osób małoletnich dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku przedstawią oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o jego posiadaniu.

Pomoc finansowa udzielana jest w formie świadczenia na sfinansowanie wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Wyroby medyczne to np. protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski, kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pieluchomajtki, cewniki, sprzęt stomijny.

Więcej informacji na stronie: Zaopatrzenie w wyroby medyczne - wsparcie dla uchodźców z Ukrainy - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl) (link zewnętrzny).

Wniosek wraz z załącznikami (kopią zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny oraz kopią dowodu zakupu)  należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach
ul. Wita Stwosza 7  , pokój 124 w godzinach: poniedziałek: 12:30 – 17:00

                                                                     wtorek – piątek: 8:00 – 12:00.

 

Informację wytworzył: 
Angelika Bończewska
Data wytworzenia informacji: 
25.04.2022
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Marcin Milcarz