Dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobkach

Kto może otrzymać pomoc w formie posiłku w szkole, przedszkolu, żłobku?

               Z tej formy wsparcia mogą skorzystać osoby których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej oraz spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Obecnie obowiązujące kryterium dla wsparcia w formie dożywiania to:

  • 1 200,00 zł dla osoby w rodzinie,
  • 1 552,00 zł dla osób samotnie gospodarujących .

Pomoc w formie dożywiania przyznawana jest po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w którym ustalana jest sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa osób/rodzin.

Wymagane dokumenty:

  • Dokument potwierdzający tożsamość osoby
  • Dokumenty potwierdzające osiągane dochody
  • Inne – w zależności od sytuacji osoby/rodziny

 

Ochrona danych osobowych RODO

Patrz: Ochrona danych osobowych    

Podstawa prawna

Informację wytworzył: 
Jadwiga Wojnowska-Knieja
Data wytworzenia informacji: 
13.05.2014
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Katarzyna Olejko-Nowak