Ważność dotychczas wydanych kart parkingowych.

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r. Oznacza to, że co do zasady wszystkie karty parkingowe wydane najpóźniej w dniu 30 czerwca br., utracą z dniem 1 lipca 2015 r. swoją ważność.    

Uwaga: Jeżeli karta parkingowa została wydana przed dniem 1 lipca 2014 r. bezterminowo to utraci swoją ważność z dniem 1 lipca 2015 r. Podobnie gdy została wydana na czas określony np. do dnia 31 lipca 2015 r. Jeżeli natomiast została wydana na czas określony np. do dnia 15 listopada 2014 r. to utraci swoją ważność z tą datą.

Informację wytworzył: 
Marcin Milcarz
Data wytworzenia informacji: 
9.07.2014
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Anna Piotrowska