Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych

Bariery w komunikowaniu się i bariery techniczne

Bariery w komunikowaniu się mają na celu całkowicie/częściowo zlikwidować problem w przekazywaniu informacji oraz porozumiewaniu się z otoczeniem.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które mają trudności w komunikowaniu się/porozumiewaniu się poświadczone orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz aktualnym zaświadczeniem lekarskim, zawierającym informację o problemach w komunikowaniu się, wynikających ze schorzenia.

Bariery techniczne mają na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym wykonanie podstawowych codziennych czynności poprzez montaż lub zakup sprzętów technicznych.

Maksymalna wartość dofinansowania do barier w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95% wartości wnioskowanych usług lub sprzętów, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

O powyższe dofinansowania można się ubiegać raz na trzy lata.

Jak ubiegać się o świadczenie?

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wita Stwosza 7 pok. 124

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia oraz aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające odpowiedzi na zawarte tam pytania oraz fakturę proforma lub kosztorys na wymieniony we wniosku sprzęt.

Na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku i po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania podpisywana jest umowa cywilno - prawna, która określa między innymi wysokość dofinansowania na konkretny sprzęt bądź usługę. Następnie wnioskodawca przedstawia fakturę zakupu oraz dowód wpłaty własnej, na podstawie których następuje wypłata dofinansowania.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. 

wniosek na likwidację barier w komunikowaniu się i barier technicznych (PDF; 332 KB)

wniosek na likwidację barier w komunikowaniu sie i barier technicznych (DOC; 109 KB)

zaświadczenie - likiwdacja barier w komunikowaniu się (PDF; 250,85 KB)

zaświadczenie - likiwdacja barier w komunikowaniu się (DOC; 35 KB)

zaświadczenie - likwdiacja barier technicznych (PDF; 183,89 KB)

zaświadczenie - likwdiacja barier technicznych (DOC;31,3 KB)

 

Zasady dofinansowania w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2024 (PDF; 251 KB)

Zasady dotyczące dofinansowania w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych w roku 2024 (DOC; 69 KB).

 

 

 

Informację wytworzył: 
Angelika Bończewska
Data wytworzenia informacji: 
20.02.2024
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Angelika Bończewska