Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Jak ubiegać się o świadczenie?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości złożenia wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę w formie elektronicznej, w przypadku posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego za pośrednictwem portalu informacyjno usługowego Emp@tia.

Zanim złożysz wniosek elektroniczny zapoznaj się z przysługującymi prawami w zakresie ochrony danych osobowych RODO

Tu złożysz wniosek w formie elektronicznej

Tu złożysz wniosek za pośrednictwem portalu informacyjno usługowego Empatia(serwis zewnętrzny)

   Jak założyć bezpłatny profil zaufany?

Profil Zaufany możesz założyć i potwierdzić w pełni online między innymi za pośrednictwem swojego konta bankowego całodobowo 7 dni w tygodniu, o ile zapewnia taką możliwość.

KROK 1: W systemie bankowości elektronicznej swojego banku, wypełnij formularz o założenie Profilu Zaufanego
KROK 2: Operację potwierdź bankowym kodem autoryzacyjnym. Na swój adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia konta.

Tu dowiesz się więcej w jaki sposób załatwiać sprawy urzędowe online za pośrednictwem profilu zaufanego (serwis zewnętrzny)

 

Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne nie może złożyć w formie dokumentu elektronicznego zaświadczenia wymaganego dla potwierdzenia faktów lub stanu prawnego lub innego dokumentu niezbędnego w postępowaniu w sprawie o świadczenia rodzinne, osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne może złożyć elektroniczną kopię takiego dokumentu, po uwierzytelnieniu jej przy użyciu wyżej wymienionych mechanizmów.

 

Wnioski można składać również w sposób:

  • drogą pocztową (najlepiej listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) na adres:
    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
    ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
  • osobiście w Punktach Obsługach Wniosków

Kto może otrzymać świadczenie?

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje ojcu lub matce dziecka, a także opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na wysokość dochodu.

Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wysokość świadczenia

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu wynosi 4000 zł

Wymagane dokumenty

Obowiązek dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o pozostawaniu pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka.

 

Druk wniosku w sprawie ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka,
u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę (PDF, 820,14 KB)

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ”Za życiem”(serwis zewnętrzny)

Informację wytworzył: 
Joanna Piotrowska
Data wytworzenia informacji: 
30.03.2017
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Sylwia Bochenek