Dofinansowanie ze środków PFRON

Dofinansowanie ze środków PFRON

W przypadku, gdy u dziecka zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka i ma orzeczoną niepełnosprawność można wówczas ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do następujących zadań:

 

Dzieciom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia
lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii
lub pediatrii, przysługuje również prawo do wyrobów medycznych określonych w przepisach według wskazań medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania.

Dofinansowanie do  zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze
ze środków PFRON uzależnione jest od zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. O ilości miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia.

 

Szczegółowe informacje na temat zasad ubiegania się o poszczególne dofinansowania
ze środków PFRON związane z potrzebami osób niepełnosprawnych dostępne są w zakładce:

 

PFRON-sprawy osób niepełnosprawnych.

 

 

Szczegółowych informacji w zakresie dofinansowania ze środków PFRON udzielają również pracownicy Działu Osób Niepełnosprawnych, ul. Wita Stwosza 7, pok. 124, Tel. 32 606 18 30, 36 606 18 31, 32 606 18 32, 32 606 18 33.

Informację wytworzył: 
Emilia Nowak
Data wytworzenia informacji: 
10.04.2017
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Sylwia Bochenek