Możliwe formy wsparcia w ramach Ustawy „Za życiem”

Poradnictwo Specjalistyczne w tym pomoc psychologiczna, terapeutyczna, mediacje.

Bezpłatna pomoc prawna.

Pomoc w dotarciu do specjalistycznych placówek w tym m.in. pomoc w stworzeniu katalogu form wsparcia może być świadczona przez asystenta rodziny, który pomoże Ci w:

  • dotarciu do miejsc oraz specjalistów, gdzie możesz otrzymać wsparcie;
  • załatwieniu spraw w różnych instytucjach na  podstawie Twojego upoważnienia;
  • uzyskaniu pomocy dla Ciebie i Twoich bliskich także finansowej;
  • skutecznym radzeniu sobie z trudnościami  w opiece i wychowaniu dziecka;
  • podejmowaniu trafnych decyzji oraz wyborów dotyczących Ciebie i dziecka.

Bliższe informacje dot. wsparcia asystenta rodziny uzyskać można w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach e-mail: kancelaria@mops.katowice.pl

Szczegółowych informacji w zakresie wsparcia asystenta rodziny udzielają również pracownicy Zespołu ds. Asysty Rodzinnej tel. 513-427-018, 513-426-466.

Informację wytworzył: 
Agata Wicher
Data wytworzenia informacji: 
7.04.2017
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Andrzej Górak