Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego I etap

                                         

 Kontakt:

 Koordynator projektu:

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

  Dział Projektów i Inicjatyw

  ul. Francuska 70, Katowice

  tel. 32 416 22 74

  tel. 725 161 573

 

 

 

Projekt „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego” ma na celu aktywizację społeczną, edukacyjną i kulturalną osób w wieku senioralnym. Grupę docelową stanowi co najmniej 171 osób (115 kobiet/56 mężczyzn) w wieku 60+, zamieszkujących tereny zdefiniowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2020,  jako wymagające kompleksowego wsparcia.Projekt będzie realizowany zgodnie z ideą Organizowania Społeczności Lokalnej, w myśl której społeczność będzie traktowana całościowo z włączeniem otoczenia osób dotkniętych dysfunkcjami - w tym przypadku seniorów. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia procesu integracji osób w wieku senioralnym ze społecznością poprzez ofertę wsparcia ukierunkowaną na ich potrzeby, wzmacniającą ich aktywność społeczną oraz samodzielność.

 Projekt realizowany  jest  w okresie 01.09.2017 – 31.08.2020

 Projekt Senioralny jest przedsięwzięciem partnerskim, realizowanym wspólnie przez Miasto Katowice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji "ARTERIA", Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia "OPOKA", Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "MOCNI RAZEM" oraz Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "DWÓJKA".

Wartość projektu: 2 580 003,47 zł

Wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego : 2 451 003,30 zł

W   RAMACH  PROJEKTU   REALIZOWANE   BĘDĄ:

    Program Aktywności Lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego – DZIELNICA JANÓW - NIKISZOWIEC

 Działanie realizowane będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

 Kontakt:

Pani Barbara Mizera

Organizator społeczności Lokalnej

Pl. Wyzwolenia 21

40-423 Katowice

Telefon kontaktowy: 720 776 383

Strona internetowa MOPS Katowice 

 W ramach Programu Aktywności Lokalnej zapraszamy wszystkich chętnych seniorów, zamieszkałych dzielnicę JANÓW – NIKISZOWIEC do skorzystania z zaplanowanych działań. Będą to m.in.:

 •  Klub społecznościowy „Senior w działaniu”
 • „Senior w akcji” – realizacja własnych pomysłów i inicjatyw
 • „Senior on-line” – zajęcia komputerowe
 • „Senior w podróży” – spotkania i wyjazdy o charakterze integracyjno-turystycznym
 • „Na zdrowie” – cykl zajęć nt. dbania o zdrowie, kondycję fizyczną i psychiczną
 • „Piękna seniorka – przystojny senior” – warsztaty z zakresu wizażu, autoprezentacji i doskonalenia wizerunku
 • „Senior w ruchu” – zajęcia psychoruchowe
 • Warsztaty psychologiczne „Radość życia"                                                                                                                                                        

      Program Aktywności Lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego – DZIELNICA BOGUCICE
 

Działanie realizowane będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie z dzielnicy Bogucice  prosimy o kontakt z:

Kontakt:

Organizator społeczności lokalnej

Pl. Wyzwolenia 21

40-423 Katowice

Telefon kontaktowy: 720 776 381

Strona internetowa MOPS Katowice 

 W ramach Programu Aktywności Lokalnej zapraszamy wszystkich chętnych seniorów, zamieszkałych dzielnicę BOGUCICE do skorzystania z zaplanowanych działań. Będą to m.in.:

 • Klub społecznościowy „Senior w działaniu”
 • „Senior w akcji” – realizacja własnych pomysłów i inicjatyw
 • „Senior on-line” – zajęcia komputerowe
 • „Senior w podróży” – spotkania i wyjazdy o charakterze integracyjno-turystycznym
 • „Na zdrowie” – cykl zajęć nt. dbania o zdrowie, kondycję fizyczną i psychiczną
 • „Piękna seniorka – przystojny senior” – warsztaty z zakresu wizażu, autoprezentacji i doskonalenia wizerunku
 • „Senior w ruchu” – zajęcia psychoruchowe
 • Warsztaty psychologiczne „Radość życia”

    Program Aktywności Lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego – DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

 Działanie realizowane będzie w partnerstwie ze Śląskim Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria”

 Kontakt:

Pani Edyta Szyszka

Ul. Francuska 29

40-027 Katowice

Telefon kontaktowy: 32 253 62 30,  601 520 609.

Strona internetowa Stowarzyszenia Arteria(serwis zewnętrzny)

 W ramach Programu Aktywności Lokalnej zapraszamy wszystkich chętnych seniorów, zamieszkałych dzielnicę ŚRÓDMIEŚCIE do skorzystania z działań zaplanowanych w ramach Klubo – Galerii i Klubo – Kawiarni „Przeciąg”: Będą to m.in.:

 • Warsztaty psychologiczne
 • Warsztaty IT
 • Warsztaty ruchowe
 • Warsztaty rehabilitacyjne
 • Warsztaty z języka angielskiego
 • Warsztaty z cyklu ekonomia w domu
 • Warsztaty rozwijające zainteresowania
 • Wyjścia integracyjne

     Program Aktywności Lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego – DZIELNICA ZAŁĘŻE

 Działanie realizowane będzie w partnerstwie z Katowickim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia „OPOKA”.

 Kontakt:

Pani Katarzyna Loska - Szafrańska

Ul. Gliwicka 74 A

40-854 Katowice

Telefon kontaktowy: 795 498 073, 501 609 484

Strona internetowa Stowarzyszenia OPOKA (serwis zewnętrzny)

 W ramach Programu Aktywności Lokalnej zapraszamy wszystkich chętnych seniorów, zamieszkałych dzielnicę ZAŁĘŻE do skorzystania z zaplanowanych działań. Będą to m.in.:

 • Senioralna Akademia Obywatelska
 • Warsztaty z zakresu obsługi komputera i nowych technologii „Technologia nie taka straszna”
 • Seminaria pn. „Prawa i obowiązki seniora”
 • Działania środowiskowe i samopomocowe (pikniki, wycieczki, wyjścia integracyjne)
 • Seminaria pn. „Dbam o siebie i się rozwijam” – zajęcia ruchowe, warsztaty relaksacyjne, manualne, zabiegi pielęgnacyjne

      Program Aktywności Lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego – DZIELNICA ZAWODZIE

 Działanie realizowane będzie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem”

 Kontakt:

Pani Angelika Finkas

Ul. Łączna 2-4

40-236 Katowice

Telefon kontaktowy: 737 165 428

Strona internetowa Stowarzyszenia Mocni Razem(serwis zewnętrzny)

 W ramach Programu Aktywności Lokalnej zapraszamy wszystkich chętnych seniorów, zamieszkałych dzielnicę ZAWODZIE do skorzystania z działań zaplanowanych w ramach Dzielnicowej Akademii Seniora. Będą to m.in.:

 • Spotkania integracyjno – edukacyjne
 • Multimedialna Akademia Seniora
 • Strefa Wolontariatu
 • Punkt Informacji i Porad Obywatelskich
 • Grupa samopomocowa
 • Wyjścia i wyjazdy integracyjne
 • Kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacji

       Program Aktywności Lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego – SZOPIENICE - BUROWIEC

 Działanie realizowane będzie w partnerstwie z Katowickim Stowarzyszeniem Trzeźwościowym „DWÓJKA”

 Kontakt:

Pan Marian Stolecki

Ul. Ks. Bpa Herberta Bednorza 22

40-384 Katowice

Telefon kontaktowy: 603 773 661

Strona internetowa Stowarzyszenia Dwójka(serwis zewnętrzny) 

 W ramach Programu Aktywności Lokalnej zapraszamy wszystkich chętnych seniorów, zamieszkałych dzielnicę SZOPIENICE - BUROWIEC do skorzystania z działań zaplanowanych w ramach „Nasz CzAS czyli Centrum Zainteresowań i Aktywności Seniora”. Będą to m.in.:

 • Codzienne spotkania i warsztaty ze specjalistami z różnych dziedzin, ciekawymi gośćmi, ekspertami
 • Kawiarenka „Nasz CzAS” – miejsce spotkań seniorów

 

 

 

 

Informację wytworzył: 
Beata Flak
Data wytworzenia informacji: 
22.05.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Mariusz Nowak