„Katowice Miasto Otwarte – Organizowanie Społeczności Lokalnej – I etap”

Projekt „Katowice Miasto Otwarte – Organizowanie Społeczności Lokalnej” ma na celu rozwój i wzmocnienie społeczności osób niepełnosprawnych z terenów rewitalizowanych miasta Katowice. Projekt realizowany będzie poprzez usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym i zawodowym. Grupę docelową stanowić będzie 109 osób niepełnosprawnych, w szczególności osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w wieku od 16 lat oraz około 200 osób z ich otoczenia, mieszkających na terenie Katowic objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji.

Projekt realizowany będzie w okresie 01.01.2018 - 31.12.2020 roku.

Projekt „Katowice Miasto Otwarte – Organizowanie Społeczności Lokalnej” jest przedsięwzięciem partnerskim, realizowanym wspólnie przez Miasto Katowice – MOPS Katowice oraz Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Św. Stanisława Kostki.

Wartość projektu: 1 969 472,00 zł.

Wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 870 998,40 zł

 

Koordynator projektu:

Monika Czernecka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

Dział Projektów i Inicjatyw

Ul. Francuska 43, Katowice

Tel. 32 251-71-89, 502-032-661

Działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach:

  • organizowanie społeczności osób niepełnosprawnych - Punkt Poradnictwa i Informacji Osób Niepełnosprawnych,
  • wsparcie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym,
  • wsparcie realizacji inicjatyw oddolnych na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych,
  • usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym.

Kontakt:

Katowickie Centrum Usług Społecznych INTEGRACJA

Ul. Francuska 43,

40-027 Katowice

Tel. 32 416-99-37, 32 416-99-38

e-mail: kmo-osl@mops.katowice.pl

 

Działania realizowane przez Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Św. Stanisława Kostki:

  • Integracyjny Klub Osób z Niepełnosprawnością,
  • działanie grup treningowo-wspierających uzupełniających ofertę wsparcia osób niepełnosprawnych,
  • trener pracy,
  • wsparcie otoczenia osób niepełnosprawnych.

Kontakt:

Agnieszka Pilecka

Ul. 1-go Maja 88,

40-240 Katowice

Tel. 500 217 252

e-mail: biuro.fpdmin@gmail.com

Informację wytworzył: 
Krzysztof Kryś
Data wytworzenia informacji: 
17.07.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Mariusz Nowak