„Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach – etap I”

Centrum Społecznościowe Szopki (CS Szopki) jest nowym miejscem na mapie Szopienic – Burowca. Jest to miejsce otwarte na ludzi, ich zapał i pomysły. W CS Szopki można się spotkać, porozmawiać, zintegrować, coś wymyślić i coś wykombinować przy wsparciu animatorów lokalnych. CS Szopki powstało we wrześniu 2017 r., jest realizowane przez Miasto Katowice za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez projekt pn. „Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach - etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i ma na celu poprawę funkcjonowania społecznego, integrację oraz wspieranie i aktywizowanie mieszkańców dzielnicy na rzecz poprawy miejsca swojego zamieszkania. Oferta adresowana jest do mieszkańców dzielnicy Szopienice- Burowiec, którzy są lub chcą być aktywni i mają ochotę działać, bo los ich własnej dzielnicy nie jest im obojętny. SZOPKI są miejscem, do którego może przyjść każdy mieszkaniec dzielnicy Szopienice – Burowiec, bez względu na wiek.

Projekt realizowany będzie w okresie 01.09.2017 – 31.08.2020

Projekt „Centrum Społecznościowe Szopki – etap I” jest przedsięwzięciem partnerskim, realizowanym wspólnie przez Miasto Katowice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "MOCNI RAZEM" oraz Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "DWÓJKA".

Wartość projektu: I etap: 1 659 615,16 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 576 634,40 zł.

 

Koordynator projektu:

Agnieszka Krawczyk

ul. Bednorza 14 Katowice

tel. /32/ 250 47 71, 502 032 707

e-mail: akrawczyk@mops.katowice.pl

Animator lokalny:

Emilia Straszyńska

ul. Bednorza 14 Katowice

tel. /32/ 250 47 71, 607 354 162

fb: centrumspolecznoscioweszopki

W ramach projektu realizowane będą:

  • wsparcie mieszkańców przez animatorów lokalnych (pomoc w realizacji oddolnych inicjatyw, wsparcie mieszkańców w realizacji działań na rzecz swojego najbliższego otoczenia, współpraca z instytucjami lokalnymi, itp.),
  • wspieranie integracji mieszkańców poprzez organizację wyjść i wyjazdów integracyjnych, organizację spotkań edukacyjno – integracyjnych, warsztaty kulinarne, organizację i współorganizację wydarzeń lokalnych (np. festyny, pikniki, kina letnie, itp.),
  • wzbogacenie oferty kulturalnej dostępnej dla mieszkańców dzielnicy (w tym uczestników projektu).

Działanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Działanie realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "MOCNI RAZEM":

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mocni Razem" realizuje Akademię Animacji i Aktywności Społecznej. Działania te polegają na wsparciu mieszkańców. Uczestnicy projektu będą mieli okazję  organizować wydarzenia lokalne  oraz brać udział w  spotkaniach integracyjno – edukacyjnych (wyjścia/wyjazdy integracyjne, wyjazdy edukacyjne w formie wizyt studyjnych, szkolenia umiejętności społecznych, oraz  kursy kwalifikacyjne).

Kontakt:

Agnieszka Czerwińska-Lubszczyk

nr tel.: 729 991 486

e-mail: a.czerwinska@mocnirazem.org

 

Działanie realizowane przez Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "DWÓJKA":

realizacja Klubu Szopki (wsparcie mieszkańców przez animatorów lokalnych, organizacja warsztatów decoupagu, spotkań świątecznych, prelekcji odczytów i wykładów, wzmacnianie oddolnych inicjatyw lokalnych),
realizacja wyjazdów warsztatowych, aktywizacyjnych i integracyjnych,
organizacja zajęć warsztatowych i szkoleniowych,
prowadzenie punktu poradnictwa indywidualnego i grupowego,
wsparcie reintegracji zawodowej mieszkańców dzielnicy Szopienice – Burowiec.

Kontakt:

Marian Stolecki

ul. ks. bpa. Bednorza 22

40-384 Katowice

nr tel.: 603 773 661

e-mail: dwojka@vp.pl

Informację wytworzył: 
Agnieszka Krawczyk
Data wytworzenia informacji: 
2.01.2020
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Mariusz Nowak