I Zadania realizowane na rzecz dzieci młodzieży i ich rodzin

Stowarzyszenie „Po MOC” dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej

 • Adres: Katowice ul. Krasińskiego 21
 • Telefon: 32 255 38 69
 • E-mail: biuro@po-moc.pl
 • Osoba: Prezes Siostra Anna Bałchan

Zadania:
Przeciwdziałanie problemom uzależnień i przemocy domowej poprzez udzielenie schronienia.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi placówki wsparcia dziennego. Finansowanie realizowane jest przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

 

Caritas Archidiecezji Katowickiej

 • Świetlica Specjalistyczna im. św. Jacka
 • Świetlica Specjalistyczna im. św. Agaty
 • Świetlica Specjalistyczna im. św. Brata Alberta
 • Świetlica Opiekuńcza im. św. Wojciecha
 • Świetlica Specjalistyczna im. św. Barbary

Katolicka Fundacja Dzieciom

 • Świetlica Specjalistyczna
 • Młodzieżowy Klub Specjalistyczny

Fundacja dla Ludzi Potrzebujących Pomocy „Gniazdo”

 • Świetlica Specjalistyczna
 • Młodzieżowy Klub Wspierania Rozwoju Osobistego

Fundacja "Jesteśmy dla Was"

 • Praca podwórkowa realizowana przez wychowawcę

Stowarzyszenie „Szansa dla każdego”

 • Świetlica Opiekuńcza zwana Klubem Dziecięco-Młodzieżowym „Szansa dla każdego”

Polskie Towarzystwo Kulturalne

 • Świetlica Opiekuńcza „NIKISZ”

Rzymsko-Katolicka Parafia św. Józefa Robotnika

 • Świetlica Opiekuńcza dla dzieci w wieku przedszkolnych

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”

 • Świetlica Specjalistyczna
 • Młodzieżowy Klub Specjalistyczny
 • Praca podwórkowa realizowana przez wychowawcę

Parafia Ewangelicko-Augsburska

 • Koło zainteresowań pod nazwą „Klub profilaktyczny EKIPA”

Fundacja "Index do Przyszłości"

 • Koło zainteresowań pod nazwą „Bezpieczna Twierdza”
Informację wytworzył: 
Jadwiga Wojnowska-Knieja
Data wytworzenia informacji: 
23.10.2013
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Anna Michalska