II Zadania realizowane na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych

Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Jacka

Adres: Katowice ul. Dębowa 23
Telefon: (032) 355  51 60
e – mail: osj@caritas.pl
Osoba: Dyrektor- Krzysztof Siudziński

Zadania:

Prowadzenie:

 • Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dębowej 23,
 • Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Brata Alberta 4,
 • Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Brata Alberta 4,

Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia „Opoka”

Adres: Katowice ul. M. Oblatów 24
Telefon: (032) 203 78 32
Osoba: Prezes-Katarzyna Loska-Szafrańska

Zadania:

Prowadzenie

 • Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 2 przy ul. Głogowskiej 23
 • Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 3 przy ul. Tysiąclecia 45
 • Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 5 przy ul. Świdnickiej 35a
 • Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 6 przy ul. Misjonarzy Oblatów 24
 • Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 7 przy ul. Gliwickiej 74a

 

Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Chorych Psychicznie i Ich Rodzin „Przystań”

Adres: Katowice ul. Tysiąclecia 41
Telefon: (032) 254 85 59
e – mail sdsprzystan@op.pl
Osoba: Prezes Zarządu – Magdalena Kwiecień

Zadania:

 • Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych przy ul. Tysiąclecia 41

 

Śląskie Stowarzyszenie „ Ad Vitam Dignam”

Adres: Katowice ul. Korczaka 27
Telefon: (032) 255 71 96
e-mail: sdsavd@poczta.onet.pl
Osoba: Prezes – Bożena Dorożyńska

Zadania:

 • Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych przy ul. Oswobodzenia 92

 

Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym Oddział Odrodzenie

Adres: Katowice ul. Radockiego 280
Telefon: (032) 206 11 74
Osoba: Zastępca Przewodniczącego Zarządu – Jadwiga Jarząb

Zadania:

 • Świadczenie usług w formie dziennego pobytu dzieci powyżej 6 roku życia,  młodzieży i osób niepełnosprawnych
 • Świadczenie usług w postaci gimnastyki korekcyjnej indywidualnej i grupowej na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
 • Opracowywanie i realizacja indywidualnych programów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, świadczenie poradnictwa psychologicznego dla rodzin dzieci i młodzieży korzystających z usług lub ich rodzin, prowadzenie grup wsparcia dla rodzin dzieci i młodzieży korzystających z usług.

Katowicka Fundacja Pomocy Dzieciom Kalekim (Niepełnosprawnym)

Adres: Katowice ul. Ułańska 5a
Telefon:(032) 250 45 01
Osoba: Prezes Zarządu: Józef Mikołajczak

Zadania:

 • Świadczenie usług w formie dziennego pobytu dzieci powyżej 6 roku życia,  młodzieży i osób niepełnosprawnych
 • Świadczenie usług w postaci gimnastyki korekcyjnej indywidualnej i grupowej na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
 • Opracowywanie i realizacja indywidualnych programów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, świadczenie poradnictwa psychologicznego dla rodzin dzieci i młodzieży korzystających z usług lub ich rodzin, prowadzenie grup wsparcia dla rodzin dzieci i młodzieży korzystających z usług.

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Katowicach-Giszowcu

Adres: Katowice ul. Gościnna 8
Telefon: (032) 256 07 26
Osoba: Pełnomocnik - Justyna Szymiec

Zadania:

 • Świadczenie usług w postaci gimnastyki korekcyjnej grupowej na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
 • Świadczenie usług w postaci stymulacji rozwoju neuroruchowego przy użyciu sprzętu MASTER - w formie indywidualnej, hipoterapii  - w formie indywidualnej, logorytmiki - w formie indywidualnej i/lub grupowej na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
 • Opracowywanie i realizacja indywidualnych programów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, świadczenie poradnictwa psychologicznego dla rodzin dzieci i młodzieży korzystających z usług lub ich rodzin, prowadzenie grup wsparcia dla rodzin dzieci i młodzieży korzystających z usług.

 

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Osób Niepełnosprawnych oraz Im Samym „Convivere”

 

Adres: Katowice ul. Okrzei 6/16
Telefon: (032) 258 – 10 - 87
Osoba: Prezes – Rafał Czarnik

Zadania:

 • Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z  osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Gliwickiej 74
 • Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 1 przy ul. Czecha 2
 • Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 4 przy ul. Wiślanej 9

 

Informację wytworzył: 
Katarzyna Czernecka
Data wytworzenia informacji: 
5.03.2020
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Dutka