Świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy

Jak uzyskać prawo do  jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym

Wysokość świadczenia:

300 zł  na osobę z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe

Dokumenty:

dokument potwierdzający nadanie nr PESEL wszystkich członków rodziny

Sposób składania wniosków:

w formie papierowej

Sposób wypłaty:

 na polski rachunek bankowy

Miejsce składania wniosków:

5 Punktów Obsługi Wniosków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach dla osób mających swoje miejsce pobytu w Katowicach:

  • Punkt Obsługi Wniosków  nr 1, Ul. Czecha 2, tel. (32) 352 06 18  
  • Punkt Obsługi Wniosków nr 2, Ul. Oblatów 24, tel. (32) 258 36 52
  • Punkt Obsługi Wniosków nr 3, Ul. Łętowskiego 6a, Tel. (32) 201 00 42
  • Punkt Obsługi Wniosków nr 4,Ul. Krakowska 138, tel. (32) 255 35 80
  • Pomocniczy Punkt Obsługi Wniosków, Ul. Wita Stwosza 7,  pok.127, I piętro, tel. 514 714 272

Godziny przyjęć interesantów

  • poniedziałek 10.00 – 16.45

  • wtorek do piątku 9.30-14.30

Ważne: Proszę wypełnić wniosek w alfabecie łacińskim.

Wzór wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego w związku z konfliktem zbrojnym(PDF, 380 KB)

Wzór wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego w związku z konfliktem zbrojnym(DOC, 121 KB)

 

Szczegółowe informacje dostępne są pod nr tel. 514 714 272

Informację wytworzył: 
Sylwia Bochenek
Data wytworzenia informacji: 
16.03.2022
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Sylwia Bochenek