Projekt "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – KATOWICE – MIASTO NA PRAWACH POWIATU – cz. 3”

Celem głównym projektu „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – KATOWICE – MIASTO NA PRAWACH POWIATU – cz. 3” jest poprawa funkcjonowania min. 20 rodzin (min. 60 osób w tym 40K/20M) dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Katowice, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny wynikających z indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem specyfikacji grupy docelowej w okresie od 1 listopada 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku.

Projekt „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – KATOWICE – MIASTO NA PRAWACH POWIATU – cz. 3” jest realizowany przez Miasto Katowice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.


Termin realizacji: 01.11.2022 r. - 30.06.2023 r.

Wartość projektu: 529 411,75 zł.

Wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego: 449 999,98 zł.


W ramach zadania planuje się następujące działania z zakresu pracy z rodziną:

  1. Organizacja grup wsparcia dla rodzin, w tym dla 20 osób dorosłych i 40 dzieci będącymi obywatelami Ukrainy.
  2. Wsparcie finansowe dzieci będącym pod opieką opiekuna tymczasowego. Działanie ma na celu wyrównanie szans w zakresie edukacji, integracji, rozwoju psychospołecznego adekwatnego do wieku, rozwijania zainteresowań dzieci, zapewnienie godnego zaspokojenia potrzeb życiowych.
  3. Indywidualne lekcje języka polskiego dla co najmniej 20 obywateli Ukrainy.
  4. Zapewnienie opieki dla dzieci na czas odbywania się zajęć w projekcie.
  5. Piknik integracyjny. Celem realizacji pikniku jest środowiskowe wsparcie obywateli Ukrainy ze społecznością lokalną miasta Katowice.
  6. Organizacja 2 wyjazdów tematyczny dla rodzin dla ok. 60 obywateli Ukrainy. Celem wyjazdów jest przede wszystkim poznanie i wartościowych miejsc na terenie Śląska, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii.

 

Koordynator projektu:

Klaudia Waliszak

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

Dział Projektów i Inicjatyw

ul. Francuska 70, 40-028 Katowice

Tel. (32) 416 22 74 i 501 242 440

e-mail: kwaliszak@mops.katowice.pl

 

Koordynator merytoryczny projektu:

Agnieszka Krawczyk

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

Dział Projektów i Inicjatyw

ul. Francuska 70, 40-028 Katowice

Tel. (32) 416 22 78 i 502 032 707

e-mail: akrawczyk@mops.katowice.pl

Informację wytworzył: 
Klaudia Waliszak
Data wytworzenia informacji: 
18.01.2023
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Łojek