Program "Słonecznik - Wolontariat"

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach wolontariusze mają szerokie pole do działania. Między innymi mogą udzielać wsparcia osobom starszym, niepełnosprawnym, jak również udzielać korepetycji dzieciom i młodzieży, a także spędzać z nimi czas wolny. Wolontariat pomaga w rozwijaniu zainteresowań, pozwala zdobyć nowe umiejętności i jest pożyteczną formą spędzania czasu wolnego.

 

Wolontariusze obejmują swoim wsparciem osoby starsze i niepełnosprawne, które nie mają rodziny lub te, którym rodzina nie udziela potrzebnej pomocy. Uczestniczą oni w codziennym życiu osób starszych i niepełnosprawnych, zachęcają te osoby do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu, co pozwala przeciwdziałać ich poczuciu osamotnienia i izolacji.

Dzięki wsparciu wolontariuszy u osób starszych i niepełnosprawnych wzrasta poczucie bezpieczeństwa, czują się one docenione i potrzebne.

Wolontariusze obejmują swoim wsparciem także dzieci i młodzież mające problemy z nauką oraz zaległości z poprzednich lat szkolnych. Dzięki wolontariuszom dzieci i młodzież mogą nauczyć się systematyczności w nauce, skorzystać z fachowej pomocy oraz uświadomić sobie, że zdobycie wiedzy jest ważnym elementem w życiu każdego człowieka.

 

Udzielana pomoc jest bezpłatna.

Szczegółowych informacji udziela koordynator programu:

Małgorzata Poręba

Marta Mirowska

Centrum Poradnictwa Specjalistycznego Metodyki i Strategii

ul. Morcinka 19a
40-124 Katowice
tel: 32 250 50 16, 572 333 750
cps@mops.katowice.pl

 

Informację wytworzył: 
Katarzyna Czernecka
Data wytworzenia informacji: 
18.01.2022
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Dutka