Profilaktyka i promocja zdrowia dla osób starszych

BEZPŁATNE BADANIA I REHABILITACJA DLA KATOWICKICH SENIORÓW

Wszyscy mieszkańcy Katowic, którzy w 2023 roku są w wieku 60-64 lata, 75-79 lat lub w wieku powyżej 85. roku życia (tj. urodzeni w latach 1963, 1962, 1961, 1960 i 1959, 1948, 1947, 1946, 1945 i 1944, 1938 i wcześniejszych) mogą skorzystać z szeregu bezpłatnych badań w ramach „Programu profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku”, w tym m.in. pomiar poziomu glukozy we krwi, poziomu hemoglobiny glikowanej HbA1 czy poziomu TSH, badanie sprawności pamięci, sprawności fizycznej czy też wzroku i słuchu.

Wyniki badań zostaną zinterpretowane przez lekarzy, którzy wystawią ewentualne skierowania do dalszej diagnostyki w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego do poradni specjalistycznych (geriatrycznych, endokrynologicznych, neurologicznych, chirurgicznych, onkologicznych, schorzeń sutka, okulistycznych, foniatrycznych, diabetologicznych) lub leczenia w szpitalnych oddziałach specjalistycznych.

Mieszkańcy, u których stwierdzi się niesprawność ruchową, otrzymają możliwość wzięcia udziału w zajęciach rehabilitacyjnych finansowanych przez miasto Katowice w ramach II etapu Programu.

Aby skorzystać z badań oraz uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z podmiotami realizującymi Program w 2023 roku:

Nazwa świadczeniodawcy Ulica Telefon
NT Medical Sp. z o.o. Boya-Żeleńskiego 77
(32) 797 60 00
603 227 449
 
NZOZ Przychodnia „Na Witosa" Sp. z o.o. Witosa 21
(32) 254 02 39
(32) 254 00 77
(wew. 19, 20)
 
CenterMed Sp. z o.o. Bocheńskiego 38A (32) 701 97 27
Przychodnia AGMED Sp. z o.o. Dunikowskiego 12-16 (32) 258 24 02
Centrum Medyczne GRANICZNA Sp. z o.o. Graniczna 45 (32) 444 65 65

W związku z ograniczoną liczbą zakontraktowanych świadczeń o udziale w Programie decyduje kolejność zgłoszeń.

Informację wytworzył: 
Katarzyna Czernecka
Data wytworzenia informacji: 
14.04.2023
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Dutka