„Centrum Społecznościowe – Nasze Załęże – I etap”

Projekt „Centrum Społecznościowe – Nasze Załęże – I etap” ma na celu poprawę funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego 66 osób zagrożonych ubóstwem, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar dzielnicy Katowice – Załęże.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania – spotkania z animatorami lokalnymi w Centrum Społecznościowym Nasze Załęże, Klub Rodzica, Akademia Lidera Społeczności Lokalnej, Program wspierający reintegrację zawodową mieszkańców dzielnicy Załęże, Punkt Poradnictwa i Informacji Obywatelskiej oraz Klub społecznościowy dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo w projekcie realizowane będą działania środowiskowe wzmacniające potencjał i integrację społeczności lokalnej oraz działania kulturalne uzupełniające ofertę wsparcia w projekcie.

Projekt realizowany będzie w okresie 01.08.2017 - 31.07.2020 roku.

Projekt „Centrum Społecznościowe – Nasze Załęże – I etap” jest realizowany przez Miasto Katowice – MOPS Katowice oraz Zespół Szkół i Placówek nr 2.

Wartość projektu: 1 094 922,00 zł.

Wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 040 175,90 zł.

 

Koordynator projektu:

Patrycja Sompolska, psompolska@mops.katowice.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

Dział Projektów i Inicjatyw

ul. Francuska 70, Katowice

tel. 32 416 22 75 i 885 444 555

Kontakt:

Centrum Społecznościowe-Nasze Załęże

ul. Zarębskiego 2

Animator lokalny:

Elżbieta Doległo - tel. 512-225-236, edoleglo@mops.katowice.pl

 

Zespół Szkół i Placówek nr 2

ul. Zarębskiego 2

tel. 32 254 76 99

Informację wytworzył: 
Krzysztof Kryś
Data wytworzenia informacji: 
17.07.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Mariusz Nowak