„Katowice Miasto Otwarte – Rozwój Usług Społecznych - II etap”

Projekt „Katowice Miasto Otwarte – Rozwój Usług Społecznych - II etap” ma na celu wsparcie 60 osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz złagodzenie problemu niewystarczającego metodycznego wsparcia dla grupy 20 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych zamieszkających w Katowicach (w tym minimum 50% osób z obszarów rewitalizowanych), poprzez stworzenie interdyscyplinarnego systemu, który uwzględni indywidualne potrzeby i możliwości wsparcia tych osób. Grupę docelową stanowi 80 osób, w tym 40 osób niepełnosprawnych i 20 osób niesamodzielnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (od 15 do 70 r.ż.), zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

  1. Usługi wytchnieniowe- w ramach zadania uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem Asystenta Osobistego Osoby Niepelnosprawnej (40 osób) oraz opiekuna osoby niesamodzielnej (20 osób), jako działania wspierające. Celem wsparcia jest podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych, dążenie do uzyskania możliwego poziomu samostanowienia i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz uzyskanie optymalnych rezultatów w zakresie samodzielnego życia osób niepełnosprawnych, jak również opieki wytchnieniowej w przypadku okresowego braku możliwości sprawowania opieki przez opiekuna lub potrzeby odpoczynku przez opiekuna.
  2. Wsparcie otoczenia osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych poprzez stworzenie grupy wsparcia (20 osób), której celem jest polepszenie osobistej jakości życia i przełamanie barier związanych z niepełnosprawnością, izolacją i wykluczeniem społecznym przez posiadanie niepełnosprawnego lub niesamodzielnego członka rodziny.

Projekt realizowany będzie w okresie 01.02.2020 - 31.03.2022 roku.

Wartość projektu: 1 032 600,00 zł

Wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego: 877 710,00 zł

 

Koordynator projektu:

Klaudia Waliszak

kwaliszak@mops.katowice.pl

Tel. 32 416 22 74, 501-242-440

Informację wytworzył: 
Klaudia Waliszak
Data wytworzenia informacji: 
29.04.2020
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Mariusz Nowak