Kampania na rzecz rodzicielstwa zastępczego

DOŁĄCZ DO NAS — SZUKAMY RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Zdjęcie przedstawiające szczęśliwą rodzinę, czyli rodziców z dwójką dzieci w trakcie zabawy. Fotografia promuje kampanię na rzecz rodzicielstwa zastępczego.

Gdy biologiczni rodzice z różnych przyczyn nie mogą opiekować się własnymi dziećmi, wówczas najczęściej trafiają one do domu dziecka. Znacznie lepszym wyjściem jest umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej.


Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze, którzy mogą zaoferować potrzebującym dzieciom prawdziwy dom.


Zadaniem rodziny zastępczej jest opieka i wychowanie powierzonych dzieci w tradycyjnym systemie rodzinnym, w atmosferze sprzyjającej prawidłowemu rozwojowi dzieci.

RODZINA ZASTĘPCZA ZAWODOWA

Co oferujemy?

 •  stałą, ciekawą pracę,
 •  dobre warunki płacowe,
 •  możliwość niesienia pomocy dzieciom krzywdzonym, porzuconym oraz odebranym rodzicom w sytuacjach interwencyjnych,
 •   stałą pomoc i wsparcie w zakresie opieki i wychowania oraz szkolenia podnoszące umiejętności opiekuńczo-wychowawcze, wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i prawne.

Wymagania:

 •  posiadanie stałego dochodu,
 •  niekaralność,
 •  stałe miejsce zamieszkania w Katowicach,
 •  dobry stan zdrowia,
 •  warunki lokalowe umożliwiające przyjęcie co najmniej trojga dzieci,
 •  gotowość do rezygnacji z zatrudnienia przed zawarciem umowy (osoba otrzymująca wynagrodzenie nie może wykonywać innej pracy) 

 

Więcej informacji możesz uzyskać kontaktując się z nami:
tel. 32 251 00 87, 32 251 14 51, 32 251 78 17 wew.119
e-mail: dr@mops.katowice.pl
- koordynator w Dziale ds. Rodzin z Dziećmi ul. Jagiellońska 17 w Katowicach

Prosimy rodziny zainteresowane podjęciem funkcji zawodowej rodziny zastępczej o zgłoszenie się w Dziale ds. Rodzin z Dziećmi ul. Jagiellońska 17 pokój nr 2 na parterze, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZAŁOŻYĆ RODZINĘ ZASTĘPCZĄ ZAWODOWĄ?

Kandydaci proces kwalifikacyjny, na który składają się badania psychologiczne i pedagogiczne, analiza sytuacji osobistej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej oraz niezbędne szkolenia.

Koszt procesu kwalifikacyjnego nie obciąża kandydatów.

 

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW
DO POBRANIA
(PDF, 261 KB)

 

RODZINA ZASTĘPCZA NIEZAWODOWA:

A może moglibyście zaopiekować się dzieckiem, nie rezygnując z wykonywanej pracy zawodowej?

RODZINA ZASTĘPCZA SPOKREWNIONA:

Mogą nią zostać najbliżsi krewni dziecka, czyli dziadkowie lub rodzeństwo.

Informacji w sprawie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej i niezawodowej udzielają koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej ul. Wojewódzka 23, tel. (32) 251 71 31, (32) 203 17 50, (32) 251 71 89.

 • Koordynator w TPPS 6 ul. Czecha 2 obejmuje rejon TPPS 2, TPPS 6, TPPS 10
 • Koordynator w TPPS 7 ul. Świdnicka 35a obejmuje rejon TPPS 7, TPPS 8
 • Koordynator w TPPS 9 ul. Krakowska 138 obejmuje rejon TPPS 9, TPPS 10
 • Koordynator w ZPZ ul. Wojewódzka 23 obejmuje rejon TPPS 1, TPPS 2, TPPS 4
 • Koordynator w MOPS ul. Jagiellońska 17 pok.02 obejmuje rejon TPPS 3, TPPS 5, TPPS 10

WIĘCEJ

Informację wytworzył: 
Anna Kowalczyk-Hasterok
Data wytworzenia informacji: 
27.06.2017
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Andrzej Górak