Pomoc osobom bezdomnym

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (PDF, 1 MB)

Osoby bezdomne z terenu miasta Katowice mogą uzyskać schronienie w następujących placówkach:

doraźnie dla mężczyzn:
Noclegownia prowadzona przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, ul. Obrońców Westerplatte 134a,  tel. 32 3088070

Noclegownia prowadzona przez Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne, ul. Obrońców Westerplatte 134b, tel. 789 560 716

Noclegownia prowadzona przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, ul. Bracka 18, tel. 730 331 112

doraźnie dla kobiet:
Doraźne miejsca  w ramach działalności Schronisk dla bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi przy ul. Orkana 7a.

 

Całodobowo, po uprzednim wydaniu decyzji administracyjnej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach:
mężczyźni:

Schroniska dla bezdomnych mężczyzn, ul. Krakowska 138, tel. 32 202 38 73
Schronisko, ul. Dębowa 23, tel. 32 355 51 60

kobiety i kobiety z dziećmi:

Schroniska dla bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi, ul. Orkana 7a, tel 32 203 12 60

 

Informację wytworzył: 
Piotr Brzęk
Data wytworzenia informacji: 
1.03.2024
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Piotr Brzęk