Mediacje

W mieście Katowice można korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na podstawie ustawy w dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945). Szczegółowe informacje dostępne na stronie Urzędu Miasta w Katowicach (serwis zewnętrzny) 

Informację wytworzył: 
Małgorzata Dobrowolska
Data wytworzenia informacji: 
16.01.2024
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Andrzej Górak