Mediacje

Mediacja rodzinna  prowadzona jest nieodpłatnie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach.

Czym są mediacje?

Mediacje rodzinne są metodą rozwiązywania sporów, w której mediator pomaga stronom w osiągnięciu wspólnie akceptowalnego porozumienia.

W jakich sprawach prowadzimy mediacje:

  1. Sprawy rozwodowe i separacyjne:
    • pomoc w uzgodnieniu sposobów uczestnictwa rodziców w życiu dzieci (ustalenie kontaktów z dzieckiem, miejsca zamieszkania dziecka, finansowe zabezpieczenie dziecka, zasady wychowania itp.).
  2. Rodzinne:
    • pomoc w uzgodnieniu sposobów uczestnictwa rodziców w życiu dzieci (ustalenie kontaktów z dzieckiem, miejsca zamieszkania dziecka, finansowe zabezpieczenie dziecka, zasady wychowania itp.)
    • konflikty między rodzicami a dziećmi (również dorosłymi dziećmi),
    • konflikty pomiędzy innymi członkami rodziny.

Mediacje prowadzi mediator wpisany na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, uprawnionych do prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych.

Na życzenie klientów, wypracowane porozumienie (w formie ugody mediacyjnej), może być dostarczone do sądu według właściwości. Zawarcie ugody znacznie skraca czas sprawy sądowej.

Uwaga: mediacje odbywają się po wcześniejszym indywidualnym rozpatrzeniu sprawy.

Więcej informacji można uzyskać w:

Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii
Katowice, ul. Morcinka 19a
tel. 32 2505016, 2598511, 2585110

e-mail:cps@mops.katowice.pl

 

 

Informację wytworzył: 
Janina Sochocka
Data wytworzenia informacji: 
30.03.2015
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Andrzej Górak