Dodatki mieszkaniowe

Jeśli jesteś w trudnej sytuacji życiowej, która uniemożliwia Ci lub utrudnia pokrywanie należności za użytkowanie lokalu we własnym zakresie, możesz ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Ze względu na ograniczenia spowodowane ogłoszonym stanem epidemii zachęcamy wszystkie osoby do wykorzystania elektronicznej formy złożenia wniosków o dodatek mieszkaniowy oraz zryczałtowany dodatek energetyczny.

Zostań w domu, załatw sprawę bez wychodzenia z domu

Krok 1 Wypełnij dokładnie wniosek wraz załącznikami i podpisz(druki do pobrania)

Krok 2 Dołącz do wniosku potwierdzony przez zarządcę budynku druk  wniosku o dodatek mieszkaniowy oraz druk wydatków na mieszkanie

Krok 3 Zeskanuj wniosek wraz z całością dokumentacji oraz dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu

Krok 5 Zaloguj się do portalu ePuap, następnie wybierz z katalogu spraw na Epuap Pismo ogólne do podmiotu publicznego (serwis zewnętrzny).

Krok 5a Podpisz wniosek bezpłatnym profilem zaufanym lub podpisem zaufanym/ kwalifikowanym

Krok 5b Jeśli nie masz profilu zaufanego, sprawdź czy możesz złożyć profil za pośrednictwem Twojego konta on-line bez wychodzenia z domu(serwis zewnętrzny)

Krok 6 Jeśli otrzymaliśmy wniosek za pośrednictwem portalu ePuap decyzję dostaniesz w formie elektronicznej na Twoją skrzynkę na portalu ePuap.

Krok 7 W przypadku skorzystania z prawa do odwołania lub zrzeczenia się prawa do odwołania skorzystaj również z elektronicznej komunikacji za pośrednictwem platformy ePuap(serwis zewnętrzny)

Szczegółowe informacje są udzielane pod numerem 32 251 00 87 w. 100, 162 oraz w Punktach Obsługi Wniosków

Adresy Punktów Obsługi Wniosków znajdziesz na stronie Znajdź Swój Rejon

W poniższych sekcjach strony możesz sprawdzić jakich musisz dokonać formalności aby uzyskać dodatek mieszkaniowy.

Informację wytworzył: 
Joanna Rosińska
Data wytworzenia informacji: 
19.09.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Karolina Guz