Dodatki mieszkaniowe

Jeśli jesteś w trudnej sytuacji życiowej, która uniemożliwia Ci lub utrudnia pokrywanie należności za użytkowanie lokalu we własnym zakresie, możesz ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Ze względu na ograniczenia spowodowane ogłoszonym stanem epidemii zachęcamy wszystkie osoby do wykorzystania elektronicznej formy złożenia wniosków o dodatek mieszkaniowy oraz zryczałtowany dodatek energetyczny.

Zostań w domu, załatw sprawę bez wychodzenia z domu

Krok 1 Wypełnij dokładnie wniosek wraz załącznikami i podpisz(druki do pobrania)

Krok 2 Dołącz do wniosku swoją zgodę na wystąpienie przez MOPS do zarządcy budynku celem  potwierdzenia wniosku o dodatek mieszkaniowy(druk pomocniczy nr 1, PDF 99 KB)

Krok 3 Jeśli masz problem z przeliczeniem deklaracji o dochodach lub dostarczeniem dokumentów potwierdzających wysokość dochodów z PUP lub  zakładu pracy prześlij nam również swoją prośbę o przeliczenie deklaracji przez pracownika MOPS oraz wystąpienie w Twoim imieniu do odpowiednich instytucji lub zakładu pracy(druk pomocniczy nr 2, PDF, 112 KB) 

Jeśli masz problem z przeliczeniem deklaracji o dochodach lub dostarczeniem dokumentów potwierdzających wysokość dochodów z ZUS prześlij nam również swoją prośbę o przeliczenie deklaracji przez pracownika MOPS oraz wystąpienie w Twoim imieniu do odpowiednich instytucji (druk pomocniczy nr 3, PDF 291 KB)

Krok 4 Zeskanuj wniosek wraz z całością dokumentacji oraz dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu

Krok 5 Zaloguj się do portalu ePuap, następnie wybierz z katalogu spraw na Epuap Pismo ogólne do podmiotu publicznego (serwis zewnętrzny).

Krok 5a Podpisz wniosek bezpłatnym profilem zaufanym lub podpisem zaufanym/ kwalifikowanym

Krok 5b Jeśli nie masz profilu zaufanego, sprawdź czy możesz złożyć profil za pośrednictwem Twojego konta on-line bez wychodzenia z domu(serwis zewnętrzny)

Krok 6 Jeśli otrzymaliśmy wniosek za pośrednictwem portalu ePuap decyzję dostaniesz w formie elektronicznej na Twoją skrzynkę na portalu ePuap.

Krok 7 W przypadku skorzystania z prawa do odwołania lub zrzeczenia się prawa do odwołania skorzystaj również z elektronicznej komunikacji za pośrednictwem platformy ePuap(serwis zewnętrzny)

Jeśli nie masz możliwości skorzystania z elektronicznej formy złożenia wniosku poniżej przedstawiamy schemat złożenia wniosku w formie tradycyjnej  na czas ogłoszonego stanu epidemii

Krok 1 Wypełnij dokładnie wniosek wraz załącznikami i podpisz(druki do pobrania)

Krok 2 Dołącz do wniosku swoją zgodę na wystąpienie przez MOPS do zarządcy budynku celem  potwierdzenia wniosku o dodatek mieszkaniowy(druk pomocniczy nr 1, PDF 99 KB)

Krok 3 Jeśli masz problem z przeliczeniem deklaracji o dochodach lub dostarczeniem dokumentów potwierdzających wysokość dochodów z PUP lub zakładu pracy prześlij nam również swoją prośbę o przeliczenie deklaracji przez pracownika MOPS oraz wystąpienie w Twoim imieniu do odpowiednich instytucji lub zakładu pracy(druk pomocniczy nr 2, PDF, 112 KB)

Jeśli masz problem z przeliczeniem deklaracji o dochodach lub dostarczeniem dokumentów potwierdzających wysokość dochodów z ZUS prześlij nam również swoją prośbę o przeliczenie deklaracji przez pracownika MOPS oraz wystąpienie w Twoim imieniu do odpowiednich instytucji (druk pomocniczy nr 3, PDF 291 KB)

Krok 4 Wrzuć wniosek z dokumentami w zamkniętej kopercie do skrzynki podawczej zainstalowanej przy wejściu  do Terenowych Punktów Pomocy Społecznej oraz  budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 17 lub wyślij pocztą tradycyjną.

Krok 5 Drogą pocztową prześlemy wszelkie informacje oraz rozstrzygnięcia w sprawie postępowania o przyznanie dodatku mieszkaniowego lub energetycznego.

Krok 6 W przypadku skorzystania z prawa do odwołania lub zrzeczenia się prawa do odwołania skorzystaj ze skrzynki podawczej zainstalowanej przy wejściu  do Terenowych Punktów Pomocy Społecznej oraz  budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 17 lub wyślij je pocztą tradycyjną.

 

Szczegółowe informacje są udzielane pod numerem 32 251 00 87 w. 100, 162 oraz w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej podanych poniżej:

  • TPPS nr 1 ul. Andrzeja 10, tel. 32 251 60 99
  • TPPS nr 2 ul. Warszawska 42, tel. 32 253 77 30
  • TPPS nr 3 ul. Oblatów 24 , tel. 32 258 07 09
  • TPPS nr 4 ul. Gliwicka 96, tel. 32 353 02 78
  • TPPS nr 5 ul. Dębowa 16,  tel. 32 254 70 61
  • TPPS nr 6 ul. Czecha 2, tel. 32 209 00 23
  • TPPS nr 7 ul. Świdnicka 35a, tel. 32 252 56 35
  • TPPS nr 8 ul. Łętowskiego 6a, tel. 32 206 15 68
  • TPPS nr 9 ul. Krakowska 138, tel. 32 255 35 67
  • TPPS nr 10 ul. Krakowska 138,  tel. 32 256 80 39

Tutaj znajdziesz swój Terenowy Punkt Pomocy Społecznej

Skrzynki podawcze dostępne są w godzinach od poniedziałku do piatku od 7.30 do 15.30

W poniższych sekcjach strony możesz sprawdzić jakich musisz dokonać formalności aby uzyskać dodatek mieszkaniowy.

Informację wytworzył: 
Joanna Rosińska
Data wytworzenia informacji: 
19.09.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Karolina Guz