Redakcja

Redakcja strony internetowej:

Radosław Rorbach
Dział Analiz i Informatyki
tel. 32-606-18-68
Katowice ul. Jagiellońska 17
e-mail rrorbach@mops.katowice.pl

Lista redaktorów
Imię i nazwisko Numer telefonu Adres e-mail
Angelika Bończewska 32-251-00-87 wew. 177 abonczewska@mops.katowice.pl
Agnieszka Nowak 32-416-22-68 agnowak@mops.katowice.pl
Agnieszka Kaźmierczak 32-416-22-67 akazmierczak@mops.katowice.pl
Agnieszka Krawczyk 32-416-22-66 akrawczyk@mops.katowice.pl
Anna Łakomy 32-251-00-87 wew. 111 alakomy@mops.katowice.pl
Agnieszka Łojek 32-416-22-77 alojek@mops.katowice.pl
Aneta Śliwińska 32-251-00-87 wew. 130 asliwinska@mops.katowice.pl
Agata Wicher 513-426-466 awicher@mops.katowice.pl
Artur Zazula 32-257-14-82 azazula@mops.katowice.pl
Bożena Lysko 32-203-21-98 wew. 15 blysko@mops.katowice.pl
Barbara Mizera 725-150-080 bmizera@mops.katowice.pl
Barbara Rogóż 32-251-00-87 wew. 173 brogoz@mops.katowice.pl
Barbara Rosa-Fułat 32-251-15-99 brosa@mops.katowice.pl
Beata Roszczenko 32-416-22-59 broszczenko@mops.katowice.pl
Bożena Szeja (32)-606-18-66 bszeja@mops.katowice.pl
Daniel Michalik 32-251-00-87 wew. 170 damichalik@mops.katowice.pl
Dominika Banasz 32-251-00-87 wew. 144 dbanasz@mops.katowice.pl
Dorota Cichy 32-251-00-87 wew. 130 dcichy@mops.katowice.pl
Dominika Hordyjewska-Nocoń 32-209-35-40 dnocon@mops.katowice.pl
Ewa Branicka 32-251-00-87 wew. 139 ebranicka@mops.katowice.pl
Edyta Nodżak 32-251-00-87 wew. 139 enodzak@mops.katowice.pl
Emilia Nowak 32-251-00-87 wew. 164 enowak@mops.katowice.pl
Elżbieta Strauch 32-251-19-70 wew. 124 estrauch@mops.katowice.pl
Edyta Wojtyga 32-251-00-87 wew. 161 ewojtyga@mops.katowice.pl
Izabela Krupa 32-251-00-87 wew. 168 ikrupa@mops.katowice.pl
Justyna Szymańska 32-251-00-87 wew. 177 jszymanska@mops.katowice.pl
Jadwiga Wojnowska-Knieja 32-251-00-87 wew. 155 jwojnowska@mops.katowice.pl
Jarosław Żabówka (32)-606-18-85 jzabowka@mops.katowice.pl
Karina Bogacka 32-251-00-87 wew. 168 kbogacka@mops.katowice.pl
Katarzyna Czernecka (32)-606-19-27 kczernecka@mops.katowice.pl
Katarzyna Górak 32-416-22-78 kgorak@mops.katowice.pl
Kinga Grzybek 32-250-47-74 kgrzybek@mops.katowice.pl
Krzysztof Kryś 32-416-22-74 kkrys@mops.katowice.pl
Karolina Szczepańska 32-203-21-98 wew. 14 kszczepanska@mops.katowice.pl
Katarzyna Szeffer 32-255-35-67 kszeffer@mops.katowice.pl
Klaudia Waliszak 32-416-22-76 kwaliszak@mops.katowice.pl
Marta Bugaj 32-209-35-40 mbugaj@mops.katowice.pl
Marzena Gaweł 32-416-22-60 mgawel@mops.katowice.pl
Milena Jabłońska 32-251-71-31 mjablonska@mops.katowice.pl
Mariola Konarska-Meier 32-258-13-39 mkonarska@mops.katowice.pl
Monika Mosur-Łagutko 32-251-00-87 wew. 166 mlagutko@mops.katowice.pl
Magdalena Loska 32-251-00-87 wew. 161 mloska@mops.katowice.pl
Marta Maliszewska (32)-606-18-79 mmaliszewska@mops.katowice.pl
Monika Mazur 32-416-22-75 mmazur@mops.katowice.pl
Marcin Milcarz 32-251-00-87 wew. 145 mmilcarz@mops.katowice.pl
Magdalena Morelowska 32-416-22-58 mmorelowska@mops.katowice.pl
Mariusz Nowak 725-150-077 mnowak@mops.katowice.pl
Monika Czernecka 32-250-47-71 wew. 208 mczernecka@mops.katowice.pl
Olga Gulec 32-209-35-40 ogulec@mops.katowice.pl
Piotr Brzęk 32-202-38-73 wew. 141 pbrzek@mops.katowice.pl
Patrycja Sompolska 32-416-22-75 psompolska@mops.katowice.pl
Piotr Tomko 32-251-00-87 wew. 178 ptomko@mops.katowice.pl
Renata Rak 32-251-71-31 rrak@mops.katowice.pl
Radosław Rorbach 32-251-00-87 wew. 170 rrorbach@mops.katowice.pl
Sylwia Bochenek (32)-606-18-27 sbochenek@mops.katowice.pl
Sebastian Holewik (32)-606-18-81 sholewik@mops.katowice.pl